นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์



วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณนักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมที่เสียสละเวลาและทุ่มเท จึงทำให้ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้