เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

   ค้นหา

แชมป์​ซ้ายดับวิญญาณ Championship รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 10 ปี รองแชมป์​ รุ่น​ 12​ ปี


แชมป์​ซ้ายดับวิญญาณ Championship
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
รุ่นอายุ 10 ปี
รองแชมป์​ รุ่น​ 12​ ปี


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-12-19 09:36:07