เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

   ค้นหา

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลพร้อมถ้วย รางวัลชนะเลิศให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลและผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (ปีที่ 39) ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลพร้อมถ้วย
รางวัลชนะเลิศให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลและผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (ปีที่ 39) ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-09-25 10:23:07