Untitled Document

เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน     อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย     วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล    คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

เรื่องเด่น


               โรงเรียนพระราชทาน ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรม

filler image

จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย
ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีสถาบันภายนอกเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕ สถาบันและได้รับเกียรติจาก
นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในเปิดโครงการ
ทั้งนี้ในช่วงบ่ายมีวิทยากร ผ.ศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิริยะกรณ์ มาบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา การค้นหาตนเอง ทั้งยังมีศิษย์เก่ารุ่นแรกที่จบปริญญาตรีมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆ

อ่านเพิ่มเติม

filler image

เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซก

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าระดับเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาซก 
นำผลไม้และขนม มอบให้ลูกเสือ-เนตรนารี ขอขอบคุณผอ.เยาวลักษณ์ ศิลาหลัก และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาซก ที่ให้การต้อนรับสัมพันธไมตรี
ธรรมชาติดีงาม อากาศดี ณบ้านสวนภูเขาตะวันเทศบาลนครระยอง

อ่านเพิ่มเติม

filler image

ทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ ทำจิตใจให้บริสุธิ์

วันที่ ๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันพระแรม๑๕ค่ำเดือน ๒ นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ทำบุญที่วัดหนองฆ้อ "ทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ 
ทำจิตใจให้บริสุธิ์" ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม

filler image

เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ขอให้คุ้มครองคณะครูนักเรียนบุคลากรให้เจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง สุขภาพแข็งแรง เฮงๆรวยๆตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

filler image

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณนักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมที่เสียสละเวลาและทุ่มเท จึงทำให้ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

filler image

รางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cj

ขอแสดงความยินดี ????????????กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่ได้รับรางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cj 
ในหัวข้อ "ซีเจของชุมชน"ได้แก่
รางวัลที่ 1 ด.ญ.ไอลดา จันทร์เกษม อ.2/3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ด.ญ.ปาณิสรา สีมา อ.1/3 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท
รางวัลที่ 3 ด.ญ.จิราวรรณ นกอยู่ อ.2/4 ได้รับทุนการศึกษา 300 บาท

อ่านเพิ่มเติม

filler image

มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Techno-chon Showcase 2018" 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี 
การแข่งขันมารยาทไทย 
ตอบปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ผลการแข่งขัน
- มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

อ่านเพิ่มเติม

filler image

สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Techno-chon Showcase 2018" 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี 
การแข่งขันมารยาทไทย 
ตอบปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ผลการแข่งขัน
-สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลชนะเลิศ

อ่านเพิ่มเติม

filler image

การสอบ Pre O-Net ระดับประเทศ

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อส่งนักเรียนระดับชั้น ม.3 ,ม.6 เข้าร่วมโครงการสอบ Pre O-Net ระดับประเทศ และการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดย สถาบันทดสอบแม็คร่วมกับสมาคมครูประถมศึกษา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม. ได้รับรางวัลรอบระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ชั้น ม.3 ได้รับรางวัล ชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 9 รางวัล มอบรางวัลโดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg