1476416370345
............................................................................
 
นางณฐมน  แนวคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
1449819374151
.........................................................................
141059
......................................................................
การแข่งขัน ปิ่นทองเซปักตะกร้อ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารโดม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ชนะเลิศ เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชาย
และ ชนะเลิศ เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ ๑๒ ปี หญิง
anigif180859
...........................................................................
วังน้ำเย็นวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก
วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
anigif210759
..................................................................
การแข่งขัน "ตะกร้อรีโว่ คัพ ๒๐๑๖"
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เซปักตะกร้อนักเรียนชายรุ่นอายุ ๑๒ ปี ประเภททีมเดี่ยว ทีมละไม่เกิน ๕ คน
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้ารอบคัดเลือกภาคกลาง
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
anigif030659
.........................................................................
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๓๕ และนานาชาติประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และ รางวัลชมเชย ประเภท Street Parade
ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์  วงค์สุวรรณ และทีมงาน
anigif110159
........................................................................
การประกวดวงโยธวาฑิตโลก ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
Thailand World Music Championship ๒๐๑๕ (TWMC ๒๐๑๕)
ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สนามฟุตบอลไอโมบาย สเตเดี้ยม บุรีรัมย์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับรางวัล  แชมป์โลก ประเภท Street Parade  คะแนน ๙๒.๐๕
และ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท Brass Line Battle
ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์  วงค์สุวรรณ และทีมงาน
anigif031258
....................................................................
    
ายงานผลการประกวดวงโยธวาฑิตโลก ประจำปี ๒๕๕๗ โดย
ตัวแทนวงโยวาฑิตทุกวงเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เพื่อเป็นเกียรติและรายงานผลการประกวดวงโยธวาทิต
ที่ได้ทำการแข่งขันในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
กำหนดเข้าพบในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ทำเนียบรัฐบาล
ครูนิรุตต์ วงค์สุวรรณ ตัวแทนวงโยธวาฑิต
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคัอ เข้าร่วมในการครั้งนี้
 
1421982857869
 
1421982863053
.........................................
การประกวดวงโยธวาฑิตนักเรียน นักศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๓๔ และนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๖ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับคะแนน ๘๔.๗๕

ประเภท Street Parade

ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์ วงค์สุวรรณ และทีมงาน

anigif060158
 
.............................................................................

 

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๘

วันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ เมืองทองธานี

ด้รับรางวัลระดับประเทศ

รองชนะเลิศอันดับ ๑  สุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชมเชย สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชมเชย โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

new141059

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน และลงนาม MOU

ระหว่างโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ กับ ธนาคารออมสิน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif270959

..............................................................................................

ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif080959

........................................................................................

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif100859

...................................................................................

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผล ประเมินผล

และรายงานผลการวิจัย หลักสูตรการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

anigif050859

.....................................................................

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

anigif150759

.....................................................................

กีฬาสีภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

ระหว่าง วันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

anigif080759

.................................................................

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif090659

.........................................................

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif050659

........................................................................................

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif310559

..........................................................................

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif190559

.......................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ อาคารโดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif300359

.................................................................................

งานแสดงผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน

"ราชพฤกษ์วิชาการ"ครั้งที่ ๓

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

anigif020359

...................................................................

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ ม.๑-ม.๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

anigif200259

...................................................................

วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

anigif190259

...............................................................

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

 

anigif300159

.....................................................................................

โครงการแข่งขันการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙


anigif250159

..........................................................................................

วันครู ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

anigif1601599

..........................................................................

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

anigif080159

...........................................................................

ารแข่งขันกีฬาสีภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

ณ  สนามกีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

anigif070159

.......................................................................

แสดงความยินดี

ผู้อำนวยการณฐมน  แนวคำ

เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ณ โดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

anigif050159

.........................................................................

 
 

 


 


    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 boss59new

boss1259 

pm1new pm02new pm2newpm3new pm4new pm5new   pm7new pm6new pm8new

     Link ทางลัดนักเรียน

 kr1 kr18 kr13 kr12

Link ทางลัดคุณครู

kr2 kr10 kr9 kr8 

Link วนค.

kr6   kr5 kr4 kr3

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

r21_resize r51_resize   r23_resize   r52_resize  r22_resize   r54_resize   r24_resize   r55_resize  r25_resize   r53_resize

 

 

Webเว้บไซต์โรงเรียน
Visitors Counter