โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะแนว เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะแนว เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะแนว เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะแนว เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ๖ ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและได้รับเกียรติจากนายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg