ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมวางแผนงานก่อนเปิดภาคเรียนที่๒

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมวางแผนงานก่อนเปิดภาคเรียนที่๒

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมวางแผนงานก่อนเปิดภาคเรียนที่๒

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางขวัญใจ เกตุอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมวางแผนงานก่อนเปิดภาคเรียนที่๒


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg