วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา โดยมีกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง นิทรรศการวันวิสาขบูชาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg