มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ผอ. ขวัญใจ เกตุอุดม มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ รางวัลเหรียญทองประเภทe เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต????????????


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg