คุณครูชนากานต์ งานขยัน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี????????

คุณครูชนากานต์ งานขยัน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี????????

คุณครูชนากานต์ งานขยัน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี????????

คณะผู้บริหารและคุณครูร่วมส่ง คุณครูชนากานต์ งานขยัน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี????????


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg