โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ฐานการเรียนรู้ห้องสมุด การศึกษาเคียงคู่ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ฐานการเรียนรู้ห้องสมุด การศึกษาเคียงคู่ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ฐานการเรียนรู้ห้องสมุด การศึกษาเคียงคู่ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ฐานการเรียนรู้ห้องสมุด การศึกษาเคียงคู่ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg