ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา "ดินหมักธรรมชาติ" เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด อบจ.ชลบุรี //โครงการเศรษฐกิจพอเพียง


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg