ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา "สมุนไพรและการแปรรูป" ชื่อ สรรพคุณ นำ้อัญชัญ นำ้ตะไคร้ นำ้ใบเตย ฯลฯ เรียนรู้สู่การปฏิบัตินำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด อบจ.ชลบุรี //โครงการเศรษฐกิจพอเพียง


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg