ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ โดยนางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนิวัติ รอบบุตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg