เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองฆ้อ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา


กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองฆ้อ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองฆ้อ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองฆ้อ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองฆ้อ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา


นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2
และอนุบาล 3 ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองฆ้อ
จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 

  เมื่อวันที่ : 2024-05-23 09:50:48