ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ร.9

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ร.9