หยุดการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบ 2

หยุดการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบ 2หยุดการแพร่ระบาดรอบ 2
เราต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ในรอบ 2 ทุกคนต้องอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด เพราะขณะนี้มีหลายประเทศกลับมาระบาดซ้ำในรอบ 2 อีกแล้วครับ ตราบใดที่เชื้อร้ายนี้ยังไม่หมดไปจากโลกใบนี้ ดังนั้น เราทุกคนควรป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนดีที่สุด อย่าไว้วางใจเป็นอันขาดครับ
????สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน
????????ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ
????เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
???? ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน
????ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ
????????‍♂️ไม่รวมกลุ่มผู้คนจำนวนมาก
????????‍✈️แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบการบริจาคสิ่งของ
????????‍????สวมใส่เฟสชิวด์ สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ด่านหน้า
????????ดูแลความสะอาดเด็กเล็กเป็นพิเศษ
????????ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ