รางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cj

รางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cjขอแสดงความยินดี ????????????กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่ได้รับรางวัลประกวดระบายสีภาพกับ Cj 
ในหัวข้อ "ซีเจของชุมชน"ได้แก่
รางวัลที่ 1 ด.ญ.ไอลดา จันทร์เกษม อ.2/3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ด.ญ.ปาณิสรา สีมา อ.1/3 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท
รางวัลที่ 3 ด.ญ.จิราวรรณ นกอยู่ อ.2/4 ได้รับทุนการศึกษา 300 บาท