มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Techno-chon Showcase 2018" 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี 
การแข่งขันมารยาทไทย 
ตอบปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ผลการแข่งขัน
- มารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑