การสอบ Pre O-Net ระดับประเทศ

การสอบ Pre O-Net ระดับประเทศวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อส่งนักเรียนระดับชั้น ม.3 ,ม.6 เข้าร่วมโครงการสอบ Pre O-Net ระดับประเทศ และการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดย สถาบันทดสอบแม็คร่วมกับสมาคมครูประถมศึกษา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม. ได้รับรางวัลรอบระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ชั้น ม.3 ได้รับรางวัล ชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 9 รางวัล มอบรางวัลโดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ