จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย
ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีสถาบันภายนอกเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕ สถาบันและได้รับเกียรติจาก
นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในเปิดโครงการ
ทั้งนี้ในช่วงบ่ายมีวิทยากร ผ.ศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิริยะกรณ์ มาบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา การค้นหาตนเอง ทั้งยังมีศิษย์เก่ารุ่นแรกที่จบปริญญาตรีมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆ