ทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ ทำจิตใจให้บริสุธิ์

ทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ ทำจิตใจให้บริสุธิ์วันที่ ๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันพระแรม๑๕ค่ำเดือน ๒ นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ทำบุญที่วัดหนองฆ้อ "ทำบุญให้ทาน รักษาศีล๕ 
ทำจิตใจให้บริสุธิ์" ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน