เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนเทศกาลตรุษจีน นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ขอให้คุ้มครองคณะครูนักเรียนบุคลากรให้เจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง สุขภาพแข็งแรง เฮงๆรวยๆตลอดไป