โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม มาศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม มาศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ