งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม. 1-3 ได้ 84 คะแนน
ระดับ เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่1 
1.ด. ช. กฤษฎา แจ่มกลิ้ง
2.ด. ญ. อภิญญา สุขเทศ
3.ด. ช. เก่งกาจ จันทร์มณี
ครูผู้ฝึกซ้อม
คุณครูจารุวรรณ พรหมมาเหล็กและคุณครูลลิตา พลเสนา

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg