ตารางออกอากาศการเรียนออนไลน์

ตารางออกอากาศการเรียนออนไลน์

ตารางออกอากาศการเรียนออนไลน์

ตารางออกอากาศการเรียนออนไลน์

ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ของกระทรวงศึกฺษาธิการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

อนุบาล 1...คลิกyes

อนุบาล 2...คลิกyes

อนุบาล 3...คลิกyes

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...คลิกyes

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...คลิกyes

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...คลิกyes

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...คลิกyes

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5...คลิกyes

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...คลิกyes

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...คลิกyes

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2...คลิกyes

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...คลิกyes

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg