ช่องทางออกอากาศการเรียนออนไลน์

ช่องทางออกอากาศการเรียนออนไลน์

ช่องทางออกอากาศการเรียนออนไลน์

ช่องทางออกอากาศการเรียนออนไลน์

ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ของกระทรวงศึกฺษาธิการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับอนุบาล 1-3 ...คลิก...yes

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ...คลิก...yes

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ...คลิก...yes

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg