วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการวันมาฆบูชา และ ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการวันมาฆบูชา และ ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการวันมาฆบูชา และ ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg