กิจกรรมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไว้รัส

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไว้รัส

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไว้รัส

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไว้รัส พร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล้างมือ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ สำหรับน้องอนุบาล


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg