ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย เฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น จากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย เฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น จากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย เฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น จากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย เฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น จากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่๑๑ เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมร่วมกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ณ สถานกงสุล ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่๑- ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg