มูลนิธิกวนอู อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาชาติ

มูลนิธิกวนอู อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาชาติ

มูลนิธิกวนอู อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาชาติ

มูลนิธิกวนอู อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาชาติ จึงจัดทำโครงการความรู้ คู่คุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ จำนวน ๕๐๐ คน ทางโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ต้องขอขอบคุณอาจารย์โจว เต๋อเหอ ประธานมูลนิธิกวนอู และคณะวิทยากรที่เสียสละเวลามาทำการอบรมครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg