นักเรียนชั้นอนุบาล2-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นักเรียนชั้นอนุบาล2-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นักเรียนชั้นอนุบาล2-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นอนุบาล2-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี


ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg