ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อร่วมโครงการฝึกอบรมครู/บุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ( BTC)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อร่วมโครงการฝึกอบรมครู/บุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ( BTC)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อร่วมโครงการฝึกอบรมครู/บุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ( BTC)

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อร่วมโครงการฝึกอบรมครู/บุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ( BTC)


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg