ประกาศผล การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดประจำปี๒๕๖๓ จังหวัดชลบุรี ช่วงชั้นที่๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔-๖)

ประกาศผล การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดประจำปี๒๕๖๓ จังหวัดชลบุรี ช่วงชั้นที่๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔-๖)

ประกาศผล การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดประจำปี๒๕๖๓ จังหวัดชลบุรี ช่วงชั้นที่๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔-๖)

ประกาศผล การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดประจำปี๒๕๖๓ จังหวัดชลบุรี ช่วงชั้นที่๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔-๖)
#ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
นางสาวขนิษฐา มิตไชสง
ฝึกซ้อมโดย คุณครูวารินทร์ พุกกะวรรณะและคุณครูสุวิทย์ บัวคำป้อ


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg