เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ขอใช้สถานที่โดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ขอใช้สถานที่โดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ขอใช้สถานที่โดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ขอใช้สถานที่โดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเพื่อให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg