สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อสนามสอบที่ ๔

สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อสนามสอบที่ ๔

สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อสนามสอบที่ ๔

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อสนามสอบที่ 4 มีคณะครูและนักเรียนเข้าสอบจำนวน 638 คน นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมจริยานุกูล เจ้าอาวาสวัดหนองฆ้อ เป็นผู้ให้โอวาท และนำอาหารมาเลี้ยงพระ และได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์ ณัฐฐาวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเนินตองอ่านคำปราศัยแม่กองธรรมสนามหลวง พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดไร่กล้วยนำกระเป๋า "น้ำหอม" มาแจกให้กับคณะครู อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มบุญ ไปตามกัน ปีหน้าพบกันใหม่

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg