นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเข้าร่วมแสดงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเข้าร่วมแสดงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเข้าร่วมแสดงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

คุณครูกรรณิการ์ มาจอมศรี นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเข้าร่วมแสดงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg