การนิเทศติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg