โครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

โครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

โครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

โครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่าง วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อได้เข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ เป็นค่ายย่อยที่ 9


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg