การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ระหว่าง วันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย ท่านผู้อำนวยการขวัญใจ เกตุอุดม ได้เข้าพบปะผู้กำกับ พร้อม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และตรวจเยี่ยมค่ายย่อย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg