ผู้บริหารและคณะครูให้การ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณะครูให้การ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณะครูให้การ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณะครูให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัด อบจ.ชลบุรี เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg