วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเข้าร่วมอบรมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเข้าร่วมอบรมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเข้าร่วมอบรมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเข้าร่วมอบรมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา โดยมีนายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม “พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE, Thailand) และการนำสู่การปฏิบัติ” นำโดย ดร.สุวิมล ว่องวานิช อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะฯ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้คณะครูมีความเข้าใจและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมถึงโรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา (วัดใหญ่อินทราม) โรงเรียนอาชีวะศรีราชา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เข้าร่วมอบรมฯดังกล่าว


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg