ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg