#สโมสรโรตารี่แหลมฉบัง ที่นำขนม มามอบให้น้อง ๆ อนุบาลไ

#สโมสรโรตารี่แหลมฉบัง ที่นำขนม มามอบให้น้อง ๆ อนุบาลไ

#สโมสรโรตารี่แหลมฉบัง ที่นำขนม มามอบให้น้อง ๆ อนุบาลไ

ขอขอบคุณ #สโมสรโรตารี่แหลมฉบัง
ที่นำขนม มามอบให้น้อง ๆ อนุบาลได้รับประทานร่วมกันค่ะ


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg