โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ยินดีต้อนรับ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ยินดีต้อนรับ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ยินดีต้อนรับ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ยินดีต้อนรับ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ งามกนกและนิสิตภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg