กิจกรรมธรรมะสู่อนุบาล

กิจกรรมธรรมะสู่อนุบาล

กิจกรรมธรรมะสู่อนุบาล

กิจกรรมธรรมะสู่อนุบาล โดย พระวิทยากร พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg