นักเรียนร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

นักเรียนร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

นักเรียนร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน # ครูแดร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน # ครูแดร์

 

 


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg