นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมคุณภาพและทักษะชีวิต

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมคุณภาพและทักษะชีวิต

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมคุณภาพและทักษะชีวิต

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมคุณภาพและทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ ๔-๖กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายเอ็นดู สุวรรณโชติผอ. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกียรติ เป็นประธาน และผอ. ขวัญใจ เกตุอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการโครงการครั้งนี้


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg