ผู้บริหารและคณะครูร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารและคณะครูร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารและคณะครูร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเกียรติ ในนาม อบจ. ชลบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
คำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัต ณ วัดสวนสันติธรรม


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg