รองลำใย อรรคจันทร์ เป็นผู้แทนนายกวิทยา คุณปลื้ม เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รองลำใย อรรคจันทร์ เป็นผู้แทนนายกวิทยา คุณปลื้ม เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รองลำใย อรรคจันทร์ เป็นผู้แทนนายกวิทยา คุณปลื้ม เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายรองลำใย อรรคจันทร์ เป็นผู้แทนนายกวิทยา คุณปลื้ม เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg