ผู้บริหารคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพบิดาคุณครูอรทัย มณีแดง ณ วัดแจ้งเจริญดอน จังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพบิดาคุณครูอรทัย มณีแดง ณ วัดแจ้งเจริญดอน จังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพบิดาคุณครูอรทัย มณีแดง ณ วัดแจ้งเจริญดอน จังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพบิดาคุณครูอรทัย มณีแดง ณ วัดแจ้งเจริญดอน จังหวัดชลบุรี


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg