การต้อนรับคณะจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การต้อนรับคณะจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การต้อนรับคณะจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg